Salgsmodeller

På denne side finder du et overblik over, det mest brugte salgsmodeller i verden.

Salgsmodellerne er ikke det entydige svar på hvordan du skal sælge dit produkt, men giver et fantastisk overblik over, hvordan du bør opbygge dine salgstaler og produktblade, for at optimere din bundlinje og få endnu mere ud af dit aktive salgsarbejde.

R.A.V Modellen

Hvordan styrer jeg en telefonsamtale med R.A.V modellen ? Denne kanvasmodel (R.A.V) er udviklet af en af vores egne. (Martin Madsen) Som telefon Sælger/Mødebooker er fordelen at man kan komme igennem til 100-200 mulige kunder, Det er klart at man helst ikke skal bruge for meget tid med lange samtaler, der ikke fører til det mål man har sat sig for øje. For at sikre styring samt en effektiv ringeeffektivitet, kan man arbejde med nedestående model. […]

Af | 13/04/2015|Salgsmodeller|1 Comment

BALA Modellen

Hvad Står BALA for? BALA står for Behov, Accept, Løsning, Accept(afslutning). BALA modellen er en de mest effektive salgsmodeller der nogle sinde er lavet og fundamentalt set, så går BALA modellen ud på, at finde kundens behov og få en accept på, at det er det her kunden har behov for. Derefter præsentere du en løsning der matcher kundens behov og får en accept på, at det er noget der vil have værdi for kunden. […]

Af | 19/12/2014|Salgsmodeller|4 Kommentarer

AIDA Modellen

Hvad er AIDA modellen AIDA modellen, er en af de mest brugte kommunikations modeller i verden. Stort set alle reklamer og salgsbreve er bygget op omkring aida modellen. AIDA står for Attention(opmærksomhed), Interest(interesse), desire(begær), action(handling). […]

Af | 19/12/2014|Salgsmodeller|2 Kommentarer